ZORGWIZE

Voor zorgorganisaties in de Ouderenzorg (VVT), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) die zich tijdelijk willen laten ondersteunen of adviseren door een ervaren en betrouwbare interim Business Controller op het gebied van de financiële bedrijfsvoering, planning & control, strategische beleid, NZa beleidsregels of zorgcontractering / aanbesteding Wlz, Zvw en Wmo. 

Zorgwize staat voor financiële expertise, praktijkgerichte oplossingen, meer zekerheid en actuele kennis van de zorgsector: al meer dan 30 jaar!

Stimuleringsregeling Ontmoetingsruimten 2022 aanvragen?

Hoe kunnen zorgorganisaties in aanmerking komen voor een financiële bijdrage in de bouwkosten van een ontmoetingsruimte voor ouderen?

Bekijk meer
© 2022 Zorgwize